Jak je to skutečně s památnými stromy ve městě?

16.8.2014

Jak je to skutečně s památnými stromy ve městě? Pár občanů se v současnosti začalo snažit o vyhlášení unčínské lípy coby " Památný strom." Nakolik je ale tato akce realistická a smysluplná, o tom jsme si povídali s šéfem Sportu Krupka panem Zdeňkem Saifertem, který má s péčí a údržbou městské zeleně co do činění.

Jak je to s památnými stromy ve městě ?

 

Nejprve tedy k obecnějšímu, co to vůbec obnáší při vyhlašování takto chráněných památek ?

Na tyto případy pamatuje samozřejmě zákon o ochraně přírody a krajiny. Jednoduše se dá shrnout, že se touto cestou stát chce postarat o uchování přírodních a kulturně- historických  hodnot velkého významu a pro další období tím vytvořit příznivé podmínky pro další dlouhý biologický život výjimečných stromů, jejich skupin nebo celých stromořadí. Úředním rozhodnutím se k tomu stanovují poměrně přísné požadavky, které by měly bránit případnému poškozování nebo ničení takto chráněného stromu. Za tím účelem se proto vymezuje příslušné ochranné pásmo ve tvaru kruhu, a to nejméně o poloměru desetinásobku průměru kmene v jeho výšce 130 cm. V našem případě by měl tedy onen minimální kruh průměr přes 40 metrů. Tím pádem by zabíral jak celé náměstíčko u lípy, ale zasahoval by i domy v blízkém okolí. Na celé ploše je přísně zakázána veškerá činnost, která by strom mohla jakkoliv ohrožovat, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemická zimní údržba a různé montážní práce na vedeních energií.

A teď ještě konkrétněji k našemu případu …

Máme k dispozici čerstvý dendrologický posudek od znalce – specialisty, z něhož cituji : „…kmen je mírně vychýlený, boulovitý. Koruna je sekundární, částečně asymetrická, jsou vykazované dutiny, praskliny větví, bakteriální výtok, odumírající pahýly větví, odlupující se kůra a začínající prosychání periferních částí koruny. Zjištěné defekty mají vliv na stabilitu stromu. Hrozí riziko statického selhání, zejména nosných částí koruny.“ Ostatně, každý zájemce o zkoumání stavu a kondice lípy z řad laiků a amatérů si na místě udělá svůj vlastní posudek a názor. Uváděný a objektivně zhodnocený  celkový stav stromu je bohužel důsledkem skutečnosti, že bohužel „nestojí ve správné chvíli na správném místě“, ale naopak. Po mnoho desetiletí měl jediné štěstí – nikdo neměl nápad či odvahu jej pokácet. Musím brát na vědomí názory odborníků a konstatovat, že v současnosti již neexistují prakticky žádné možnosti speciálních zásahů a „zmlazovacích“ opatření, které by výše pojmenované příznaky stáří jakkoliv jinak výjimečného objektu alespoň trochu pozitivně řešily.

Proč tedy ten humbuk kolem unčínské lípy existuje ?

Každý si jistě udělá názor podle svého, ale já to vidím poměrně jasně. Vždyť se opět blíží komunální volby. Když není široko daleko nějaké „výživné“ téma o hynoucí přírodě, o barbarském fungování podniků a firem v průmyslové zóně a zkrátka nelze najít alespoň nějaký klacek na mlácení konkurenčních soupeřů před volbami, vezme se do ruky něco většího – a proč ne celý strom.

Ale na území města máme přeci památný strom …

Ano, na pozemku Církve římskokatolické, u kostela sv. Anny je v dobrém zdravotním stavu již 200 let starý dub zimní, který díky své velmi široké koruně a mimořádným rozměrům tvoří dominantu krajiny. Ten si užívá místního klidu, a žádného kandidáta do voleb rozhodně nenapadne, aby tomu bylo jinak.

Děkujeme za rozhovor

/red/

« zpět | nahoru

  • Krupský hrad
  • Husitská ulice
  • Náměstí Krupka
  • Krupský hrad
  • Lanovka Krupka
  • Krupský hrad

Kdo jsme

Naše stránky a aktivity tvoří a zajišťuje široký tým Vašich spoluobčanů a sousedů v našem městě. Potkáváme se také s Vámi při nejrůznějších příležitostech, při pracovních povinnostech či práci, sportu, zábavě a často se spolu setkáváme.
více ...

TOPlist